JKR Daerah Bentong
OBJEKTIF KUALITI
 

Menyediakan infrastruktur jalanraya, bangunan dan perkhidmatan kejuruteraan bagi memenuhi Dasar Pembangunan Negara dan kerajaan Negeri yang menumpukan kepada :

1. Menyerahkan 100% projek mengikut jadual yang dipersetujui dalam Q - Plan dengan varian 10 %.

2. Menyiapkan 100% projek mengikut kos yang diluluskan dengan varian 10 %.

3. Membelanjakan 100% peruntukan tahunan dengan varian 5%.

4. Ke arah produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan kepada tahap melebihi 70% (bedasarkan kepada borang kajian kepuasan pelanggan).

5. Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan dengan memastikan kurang daripada 10 jenis aduan bagi setiap projek yang berkait dengan ciri-ciri berikut :

    - Kefungsian produk sebagaimana yang direkabentuk.
    - Keselamatan penggunaan.
    - Kemudahan senggaraan.
    - Mutu ketukangan (workmanship)