JKR Daerah Bentong

VISI JKR

Menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecermelangan dalam bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur negara berteraskan modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini.

 

MISI JKR

Misi kita ialah untuk menyambung kepada pembangunan negara dengan :
 
 Membantu pelanggan kita merealisasikan matlamat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategik.
 
 Mempiawai proses dan sistem kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.

 Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset dan projek yang efektif dan inovatif.

 Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sedia ada.

 Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.

 Mengutamakan intergriti dalam memberikan perkhidmatan
 
 Membina hubungan harmoni dengan masyarakat.

 Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan