JKR Daerah Bentong

e-Perpustakaan

 

e-Perpustakaan diwujudkan sebagai laman yang mengumpul segala jenis buku, nota dan bahan rujukan yang berkaitan agensi sebagai rujukan yang mudah diakses. ianya disusun mengikut bahagian dan bidang tertentu bagi memudahkan kakitangan mendapatkan bahan rujukan yang diperlukan dengan cepat. 

Ia juga adalah sebagai inovasi bagi memelihara ilmu pengetahuan dan pengalaman kakitangan supaya ilmu itu terus kekal berguna mahupun kakitangan tersebut telah berpencen atau bertukar.