JKR Daerah Bentong
 
Pencapaiaan 2007
 
ANUGERAH KUALITI JKR PAHANG 2007
 
JOHAN KESELURUHAN ANUGERAH KUALITI JKR PAHANG 2007
 
KETIGA PENYENGGARAAN JALAN TERBAIK
 
KETIGA PENTADBIRAN KONTRAK TERBAIK
 
KEDUA PROJEK JALAN TERBAIK
 
PERTAMA PENGURUSAN KEWANGAN TERBAIK
 
Pencapaiaan 2008
 
ANUGERAH KUALITI JKR PAHANG 2008
 
JOHAN KESELURUHAN HARI KUALITI JKR PAHANG
 
KEDUA KEBERSIHAN & KEINDAHAN PEJABAT
 
KEDUA PENGURUSAN PENTADBIRAN KEWANGAN & ASET ALIH
 
KEDUA PENGURUSAN KAUNTER & TELEFONIS
 
PERTAMA LAMAN WEB TERBAIK
 
PERTAMA PENGURUSAN PENTADBIRAN KONTRAK
 
 
ANUGERAH KUALITI JKR MALAYSIA 2008
 
JKR DAERAH TERBAIK HARI KUALITI JKR MALAYSIA
 
ANUGERAH KUALITI KPKR
 
PERTAMA PENGURUSAN PROJEK
 
PERTAMA PENGURUSAN PENTADBIRAN
 
PENGURUSAN JKR  DAERAH TERBAIK KESELURUHAN
 
Pencapaian 2009
 
ANUGERAH KUALITI JKR PAHANG 2009
 
PERTAMA PENGURUSAN KEWANGAN TERBAIK
 
PERTAMA LAMAN WEB TERBAIK
 
KEDUA PENGURUSAN PENTADBIRAN & ASET ALIH TERBAIK
 
KEDUA PENGURUSAN KAUNTER & TELEFONIS TERBAIK
 
 
ANUGERAH KUALITI JKR MALAYSIA
 
JOHAN KESELURUHAN HARI KUALITI JKR MALAYSIA
 
JOHAN KMK PERINGKAT JKR MALAYSIA
 
 
KMK PERINGKAT NEGERI PAHANG
 
NAIB JOHAN
 
Pencapaian 2010
 
ANUGERAH KUALITI JKR PAHANG 2010
 
PERTAMA LAMAN WEB TERBAIK
 
Pencapaian 2011
 
ANUGERAH KUALITI JKR PAHANG 2011

KEDUA LAMAN WEB TERBAIK
 
 
KONVENSYEN KIK JKR PAHANG
 
TEMPAT KEDUA
 
 
KONVENSYEN KIK JKR MALAYSIA
 
TEMPAT KEDUA
 
Pencapaian 2012
 
ANUGERAH KUALITI JKR PAHANG
 

PERTAMA PENTADBIRAN & ASET ALIH TERBAIK
 
KEDUA PENGURUSAN KONTRAK TERBAIK
 
KEDUA PENYELENGGARAAN JALAN TERBAIK
 
KEDUA PENGURUSAN KAUNTER & TELEFONIS TERBAIK
 
KEDUA LAMAN WEB TERBAIK
 
ANUGERAH PEJABAT JKR DAERAH TERBAIK 2012
 
 
KONVENSYEN KIK JKR PAHANG

TEMPAT KETIGA
 
 
KONVENSYEN KIK JKR MALAYSIA
 
TEMPAT KEDUA
 
 
 
 
 
Pencapaian 2013

Pencapaian 2013

 
Pencapaian 2014

Pencapaian 2014

Ucapan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada seluruh kakitangan JKR Bentong yang telah sama-sama berusaha mengharumkan nama Jabatan.